Concertmasters / Orchestra Roster

Concertmasters / Orchestra Roster

コンサートマスター

Concertmaster

 • Tatsunobu GOTO
 • Koichi HIBI

Principal Guest Concertmaster

 • Eiji ARAI

Guest Concertmaster

 • Taro UEMURA

弦楽器

Asssistant Concertmaster

 • Toshiko YAGUCHI
 • Seiichi YONEDA

Violin *…Principal **…Assistant Principal

 • * Kinuko KOMORI(2nd Violin)
 • *Rio SEGI(2nd Violin)
 • ** Yuji KAWAKAMI(2nd Violin)
 • Keiho ISHIWATA
 • Michiyo OTAKE
 • Yukie OGURA
 • Siori ODAKA
 • Junko KAMBE
 • Shun KITO
 • Yu KOIZUMI
 • Yuri GODA
 • Hiromi KODAMA
 • Airi SAKAI
 • Chieko SAKAMOTO
 • Yuri SANDO
 • Hikaru TANAKA
 • Ayumi TOYONAGA
 • Toshiya NAKANISHI
 • Mitsuko HIDAKA
 • Ai HIRATA
 • Asaki MATSUGAI

Viola *…Principal **…Assistant Principal

 • * Naoko ISHIBASHI
 • * Naoko KANOHZAWA
 • ** Satoko IMAMURA
 • ** Itsuko KOBAYASHI
 • Akiko IKEMURA
 • Ayako KOIZUMI
 • Shoko SHITO
 • Kotaro SUGIYAMA
 • Yoko TERAO
 • Koji YOSHIDA

Cello *…Principal **…Assistant Principal

 • * Kazuya OHTA
 • * Iris REGEV
 • ** Hiraku SAKAIZUMI
 • ** Arisa SATO
 • Yasuyuki ARAI
 • Takashi OGASAWARA
 • Yasunori KATO
 • Yuya KODA

Bass *…Principal

 • * Sho KAMIOKA
 • * Ayako SADOYA
 • Yusuke INOUE
 • Koichi SAKATA
 • Nobuyuki TANAKA
 • Sakura NAGAI

木管楽器

Flute *…Principal 

 • * Narumi OKUBO
 • * Haruhiko FUKUDA
 • Akito MITSUMARU

Oboe 

 • Momo TAKAFU
 • Yosuke TERASHIMA

Clarinet *…Principal 

 • * Robert BORSOS
 • Takako ASAI

Bassoon *…Principal 

 • * Gueorgui CHACHIKOV
 • * Kosuke TASAKU
 • Aya MIYOSHI

金管楽器

Horn *…Principal

 • * Mayumi ANZUCHI
 • Kazuya INOMATA
 • Chiemi KOSAKA
 • Takahiro TSUMORI

Trumpet *…Principal 

 • * Yuzuru MIYAMOTO
 • Akinobu IBANO
 • Atsushi SAKAMOTO
 • Yuta MATSUDA

Trombone *…Principal 

 • * Shinji KAGAWA
 • * Hiroshi TANAKA
 • Sawa MORIOKA

Bass Trombone

 • Yoshihisa OBATA

Tuba

 • Yuto HAYASHI

打楽器

Timpani & Percussion *…Principal

 • * Takeshi KUBOTA
 • * Joel BIEDRZYCKI
 • Tomomi SUGO
PAGE TOP