Concertmasters / Orchestra Roster

Concertmasters / Orchestra Roster

コンサートマスター

Concertmaster

 • GOTO Tatsunobu
 • OGAWA Kyoko
 • MORIOKA Satoshi

Principal Guest Concertmaster

 • ARAI Eiji

Special Guest Concertmaster

 • YAMAMOTO Tomoshige

弦楽器

Asssistant Concertmaster

 • YAGUCHI Toshiko
 • YONEDA Seiichi

Violin *…Principal **…Assistant Principal

 • * KOMORI Kinuko (2nd Violin)
 • * SEGI Rio (2nd Violin)
 • ** KAWAKAMI Yuji (2nd Violin)
 • OTAKE Michiyo
 • OGURA Yukie
 • ODAKA Siori
 • KAMBE Junko
 • KOIZUMI Yu
 • GODA Yuri
 • KODAMA Hiromi
 • SAKAI Airi
 • SANDO Yuri
 • TANAKA Hikaru
 • NAKANISHI Toshiya
 • HIDAKA Mitsuko
 • HIRATA Ai
 • MAKINO Aoi
 • MATSUGAI Asaki

Viola *…Principal **…Assistant Principal

 • * ISHIBASHI Naoko
 • * KANOZAWA Naoko
 • ** IMAMURA Satoko
 • ** KOBAYASHI Itsuko
 • IKEMURA Akiko
 • KOIZUMI Ayako
 • SHITO Shoko
 • TERAO Yoko
 • YOSHIDA Koji

Cello *…Principal **…Assistant Principal

 • * OHTA Kazuya
 • * Iris REGEV
 • ** SAKAIZUMI Hiraku
 • ** SATO Arisa
 • ARAI Kohku
 • OGASAWARA Takashi
 • KATO Yasunori
 • KODA Yuya

Bass *…Principal

 • * KAMIOKA Sho
 • * SADOYA Ayako
 • INOUE Yusuke
 • KITAJIMA Asuka
 • SAKATA Koichi
 • NAGAI Sakura

木管楽器

Flute *…Principal 

 • * OKUBO Narumi
 • * FUKUDA Haruhiko

Oboe 

 • TAKEFU Momo
 • TERASHIMA Yosuke

Clarinet *…Principal 

 • * Robert BORSOS
 • ASAI Takako

Bassoon *…Principal 

 • * Gueorgui CHACHIKOV
 • * TASAKU Kosuke
 • MIYOSHI Aya

金管楽器

Horn *…Principal

 • * ANZUCHI Mayumi
 • INOMATA Kazuya
 • KOSAKA Chiemi
 • TSUMORI Takahiro

Trumpet *…Principal 

 • * IBANO Akinobu
 • * MIYAMOTO Yuzuru
 • SAKAMOTO Atsushi
 • MATSUDA Yuta

Trombone *…Principal 

 • * KAGAWA Shinji
 • * TANAKA Hiroshi

Tuba

 • HAYASHI Yuto

打楽器

Timpani & Percussion *…Principal

 • * KUBOTA Takeshi
 • * Joel BIEDRZYCKI
 • SUGO Tomomi
PAGE TOP